De wet Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) houdt op te bestaan en sinds 1 januari is de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) van kracht.


Wat houdt dit in voor artsen en patiënten? Lees het in de december editie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.