Lopende Projecten

Dood bij aanhouding

Onderzoek naar het plots overlijden tijdens politieaanhoudingen in Nederland.

Dit onderzoek is opgezet in 2014 om de risicofactoren van overlijden na fysieke fixatie tijdens aanhouding door de politie te achterhalen. Waarom gaan juist deze mensen dood? Welke factoren spelen een rol? Speelt drugs of alcohol een rol? Welke rol speelt de fysieke fixatie? Kunnen we het voorkomen?

Dit is het onderwerp waar Lianne Dijkhuizen op promoveert.

Lijkschouw

Wat zijn de fundamenten van het Nederlandse systeem rondom het onderzoek naar de omstandigheden van overlijden.

Onderzoek naar de fundamenten van het Nederlandse systeem rondom postmortaal onderzoek cq alles wat er gebeurt tussen overlijden en begraven/cremeren of verwijzen voor gerechtelijke sectie. Op sommige punten wordt Nederland vergeleken met andere Europese landen. Door dit onderzoek worden mogelijk gaten in het Nederlandse systeem bloot gelegd en wordt gezocht naar een (nog) beter of zuiverder systeem om onderzoek te doen naar de omstandigheden van het overlijden van personen.

Dit is het onderzoek waar Cécile Woudenberg-van den Broek op promoveert.

Vroeg Postmortaal Interval

In het onderzoek wordt gekeken of het vaststellen van het postmortale interval exacter kan plaatsvinden. Mogelijkheden als elektrische stimulatie van het gelaat en het gebruik van NH4 als biologische marker worden bekeken. Aan het project werken diverse stagiaires mee.

Van oudsher werd het postmortale interval (PMI) geschat aan de hand van de klassieke methoden algor, rigor en livor mortis. In de loop der jaren is onderzoek gedaan naar alternatieve methoden ter aanvulling van het klassieke instrumentarium. Dit onderzoek concentreert zich op het valideren van onderzoeksmethoden die gebruik maken van het fenomeen supravitaliteit. Supravitaliteit is een verschijnsel dat zijn oorsprong vind in rest-energie aanwezig (ATP) in cellen nadat de klinische dood is ingetreden. Hierdoor kan door stimulatie van skeletspieren (mechanisch, elektrisch) een lokale reflex worden opgewekt zolang er nog ATP in de cellen aanwezig is. Centrale doel van het onderzoek is uiteindelijk te komen tot een betrouwbaarder schatting van het PMI.

Dit is het onderzoek waar Erik Stigter op promoveert.

Ontbinding en Postmortaal Interval

 Het doel van dit onderzoek is om een methode te ontwikkelen waarin het postmortaal interval benaderd kan worden met behulp van ontbinding. Dit is met name belangrijk, omdat de ontbinding en de hierop gebaseerde tijdstip van overlijden wel gebruikt wordt in de rechtsgang, maar zonder het gebruik van een wetenschappelijke basis.

Dit is het onderzoek waar Tamara Gelderman op promoveert.

Brandlijken

Onderzoek naar het effect van hitte op humane stoffelijke resten met als doel het verbeteren van de (forensische) analyse.

Het effect van hitte op het menselijk lichaam is desastreus, als de warmtebron intens genoeg is en de tijd van blootstelling lang genoeg dan bestaat de kans dat er weinig overblijft van het lichaam. Het kan zo zijn dat bij het aantreffen van verbrande stoffelijke resten er vragen ontstaan, zoals; zijn de gevonden resten menselijk, wat was de tijdsduur van blootstelling, zijn de beschadigingen bij leven zijn opgelopen of artefacten van de thermische inwerking en of het mogelijk is om de individu te identificeren. Kennis op het gebied van thermische inwerking op menselijke lichamen is internationaal gezien een niche, door de extreme veranderingen en onderliggende variabelen is het complexe materie, om deze redenen is het van groot belang om de kennis (inter)nationaal te vergroten en dus is dit onderzoeksproject gestart.

Dit is het onderzoek waar Tristan Krap op promoveert.

Waterlijken

Het doel van dit onderzoek is om een scoringsindex te ontwikkelen voor babies en kinderen die in het water worden gevonden, zodat het tijdstip van overlijden nauwkeuriger kan worden vastgesteld.

Het bepalen van het tijdstip van overlijden van baby’s en kinderen, in relatie tot de ontbinding onder water, is lastig te bepalen. Er spelen namelijk vele factoren een rol, die het vaststellen van dit tijdstip bemoeilijken. Dit empirische onderzoek is erop gericht om, aan de hand van fundamenteel onderzoek, het tijdstip van overlijden nauwkeuriger te kunnen vaststellen. De relatie tussen ontbinding en temperatuur wordt onderzocht, en het effect van zoet water op de ontbinding. Voor een periode van vier jaar, zal er elk jaar in de winterperiode en in de zomerperiode totaal 10 biggen per jaar worden afgezonken en gemonitord.

Dit is het onderzoek waar Marco Pot op promoveert.

Identificatie

Dit onderzoek is in opstartende fase, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Idee voor onderzoek?