Vroeg Postmortaal Interval

Het onderzoek

Van oudsher werd het postmortale interval (PMI) geschat aan de hand van de klassieke methoden algor, rigor en livor mortis. In de loop der jaren is onderzoek gedaan naar alternatieve methoden ter aanvulling van het klassieke instrumentarium. Mijn onderzoek concentreert zich op het valideren van onderzoeksmethoden die gebruik maken van het fenomeen supravitaliteit. Supravitaliteit is een verschijnsel dat zijn oorsprong vind in rest-energie aanwezig (ATP) in cellen nadat de klinische dood is ingetreden. Hierdoor kan door stimulatie van skeletspieren (mechanisch, elektrisch) een lokale reflex worden opgewekt zolang er nog ATP in de cellen aanwezig is. Centrale doel van het onderzoek is uiteindelijk te komen tot een betrouwbaarder schatting van het PMI

Verschillende onderzoeken

W

...

W

....

Laatste nieuws

Verschillende onderzoeken worden opgezet.

Publicaties

W

Krap T, Stigter E, Oostra RJ, "Casus: Petechiën bij onsuccesvolle reanimatie met inzet van een hartmassageapparaat", Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde, 2018;No. 0: p. 26-28.

Wilt u meer weten over het onderzoek, neem direct contact op met de onderzoeksleider.

Onderzoeksleider

Erik Stigter

Erik Stigter

Forensisch arts, GGD Hart voor Brabant.

Bedrijfsarts.
Forensisch arts promotietraject

Mede-onderzoekers

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Strafrecht, Universiteit van Maastricht

Forensisch arts, GGD IJsselland