Ontbinding in relatie tot postmortaal interval

Het onderzoek

Het doel is om een methode te ontwikkelen waarin het postmortaal interval benaderd kan worden met behulp van ontbinding. Dit is met name belangrijk, omdat de ontbinding en de hierop gebaseerde tijdstip van overlijden wel gebruikt wordt in de rechtsgang, maar zonder het gebruik van een wetenschappelijke basis.

Verschillende onderzoeken

W

Postmortaal interval schatting op basis van ontbindingsverschijnselen

W

Time of Death in Court

Laatste nieuws

Prijs voor excellerende posterpresentatie tijdens het “2nd International Caparica Conference in Translational Forensics 2019” gehouden in Caparica, Portugal.

Publicaties

2017

W

Gelderman T, Krap T, Duijst W, "Het bepalen van het tijdstip van overlijden gebaseerd op ontbinding", Expertise en Recht, 2017-4, p. 155-158.

2018

W

Gelderman T, Boer L, Naujocks T, IJzermans ACM, Duijst W, "The development of a post-mortem interval estimation for human remains found on land in the Netherlands", Int J Legal Med., 2018 May; 132(3), p. 863-873.

W

Reijnen G, Gelderman HT, Oude Grotebevelsborg BFL, Reijnders UJL, Duijst WLJM., "The correlation between the Aquatic Decomposition Score (ADS) and the post-mortem submersion interval measured in Accumulated Degree Days (ADD) in bodies recovered from fresh water", Forensic Sci Med Pathol., 2018, Sep;14(3), p. 301-306.

2019

W

Gelderman T, Kruiver CA, Oostra RJ, Zeegers M, Duijst W, "Estimation of the postmortem interval based on the human decomposition process", J Forensic Leg Med, 2019 61, p. 122–127.

Overige publicaties

W

Gelderman T, Bart J, Duijst W, "Elephantiasis in the Netherlands, a reason to perform an autopsy", Forensic Sci. Int., Reports 2(2020) 100056.

Wilt u meer weten over het onderzoek, neem direct contact op met de onderzoeksleider.

Onderzoeksleider

Tamara Gelderman

Tamara Gelderman

Forensisch arts in opleiding, GGD IJsselland

Promovendus Forensische Geneeskunde: Ontbinding

Mede-onderzoekers

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht, Universiteit van Maastricht


Forensisch arts, GGD IJsselland