Overlijden in detentie

Het onderzoek

Welke verplichtingen hebben overheden die zijn gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om overlijden van gedetineerden te voorkomen? Wat dienen overheden op grond van dit verdrag te doen om effectief onderzoek te verrichten wanneer een gedetineerde overlijdt? Deze vragen heeft Eveline Thoonen onderzocht in haar proefschrift. Daarnaast onderzocht zij of het Nederlandse juridische kader waarborgen bevat om aan voornoemde verdragsverplichtingen te voldoen. Specifieke onderwerpen die aan de orde komen zijn zorg in detentie en conflicterende belangen rondom end of life decisions van gedetineerden zoals de weigering van medische behandeling, honger- en dorststaking, suïcide en euthanasie.

Een van de conclusies van Eveline Thoonen is dat het Nederlandse juridische kader met betrekking tot het onderzoek naar overlijdensgevallen in detentie niet op alle vlakken voldoende waarborgen bevat om aan de verdragsverplichtingen te voldoen. Dat geldt onder meer onder meer voor de te onderzoeken vragen, het borgen van de onafhankelijkheid van alle betrokken partijen in het onderzoek en het betrekken van nabestaanden in het onderzoek. 

Verschillende onderzoeken

W

Overlijdensgevallen onder zorg van de politie - in samenwerking met Rijksrecherche

W

Suicide Penitentiaire Inrichtingen: 2005-2010

W

Bezit digitale pornografie

Laatste nieuws

Eveline Thoonen heeft op 23 oktober 2017 met succes haar proefschrift verdedigt aan de Radboud universiteit, Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. mr. Wilma Duijst

Proefschrift

W

E. Thoonen, Death in State custody. Obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights (diss. Nijmegen), Antwerpen/Apeldoorn: Maklu 2017.

Publicaties

2012

W

E.C.M. Thoonen & W.L.J.M. Duijst, ‘Cameraobservatie’, Sancties 2012/3, p. 138-149.

W

W. Duijst, E. Thoonen, S. van der Gaauw & N. Korthals, Suïcide in detentie & EVRM, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2012.

2013

W

B. Kubat, W. Duijst, R. van de Langkruis & E. Thoonen, ‘Dying in the arms of Dutch governmental authorities’, Journal of Forensic and Legal Medicine 2013, Vol. 20, Issue 4, p. 308-311.

2014

W

E. Thoonen & W. Duijst, ‘Zorg ter voorkoming van overlijden in detentie’, Nederlands Juristenblad 2014, afl. 18, p. 1240-1248.

W

E. Thoonen & W. Duijst, ‘Suicide in Detention in the Light of the Human Rights Convention’, New Journal of European Criminal Law 2014, Vol. 5, Issue 2, p. 121-148.

W

E. Thoonen & W. Duijst, ‘Overlijden onder zorg van de politie; zorgplicht overheid en Nederlandse praktijk’, Sancties 2014/40, p. 288-299.

2015

W

E. Thoonen, B. Kubat & W. Duijst, ‘Deaths under the responsibility of the Dutch police: Lessons to be learned’, The Police Journal: Theory, Practice and Principles 2015, Vol. 88, Issue 2, p. 123-136.

W

E. Thoonen & W. Duijst, ‘Onderzoek politiedoden onder de loep: verdragsverplichtingen en Nederlandse praktijk’, Cahiers Politiestudies 2015-4, nr. 37, p. 91-115.

2018

W

E.C.M. Thoonen & W.L.J.M. Duijst, ‘Het kan en moet anders: naar een adequaat systeem van onderzoek naar sterfgevallen in detentie’, NTM/NJCM-Bulletin 2018, afl. 43-2, p. 243-253.

W

W. Duijst & E. Thoonen, ‘Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?, Ars Aequi oktober 2018, p. 777-785.

Wilt u meer weten over het onderzoek, neem direct contact op met de onderzoeksleider.

Onderzoeksleider

Mr. dr. Eveline Thoonen

Mr. dr. Eveline Thoonen

Jurist bij de Nederlandse Zorg Autoriteit

 

Lid Commissie Toezicht Arrestantenzorg Oost-Brabant

PhD: Overlijden in Detentie, 2017

Mede-onderzoekers

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht, Universiteit van Maastricht


Forensisch arts, GGD IJsselland