Waterlijken

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een scoringsindex te ontwikkelen voor babies en kinderen die in het water worden gevonden, zodat het tijdstip van overlijden nauwkeuriger kan worden vastgesteld.

Het bepalen van het tijdstip van overlijden van baby’s en kinderen, in relatie tot de ontbinding onder water, is lastig te bepalen. Er spelen namelijk vele factoren een rol, die het vaststellen van dit tijdstip bemoeilijken. In het algemeen wordt er van uit gegaan dat ontbinding op land twee keer zo snel gaat als onder water. Voor deze aanname ontbreekt echter het wetenschappelijke bewijs. Dit kan tot gevolg hebben dat bij forensisch onderzoek in het kader van een vermoeden van een misdrijf, er verkeerde conclusies getrokken worden bij het vaststellen van het moment van overlijden. Om die reden is besloten om een onderwaterfaciliteit op te zetten, op een waterdiepte van tien meter in zoet water, met als doel het bestuderen van het verloop van ontbinding, in relatie tot de tijd van onderdompeling, waarbij de factor temperatuur nagenoeg constant blijft. Dit empirische onderzoek is erop gericht om, aan de hand van fundamenteel onderzoek, het tijdstip van overlijden nauwkeuriger te kunnen vaststellen. De relatie tussen ontbinding en temperatuur wordt onderzocht, en het effect van zoet water op de ontbinding. Voor een periode van vier jaar, zal er elk jaar in de winterperiode en in de zomerperiode totaal 10 biggen per jaar worden afgezonken en gemonitord.

Verschillende onderzoeken

W

Het ontwikkelen van een scoringsmodel om het Post mortem submersion interval bij babies en zuigelingen vast te stellen.

W

Ontbindingsstudie van varkenslichaamsdelen op een diepte van 11 meter in zoetwater.

W

Effect van onderdompeling van mobiele telefoons op een diepte van 4 meter in zoetwater.

Laatste nieuws

Verschillende onderzoeken worden opgezet.

Publicaties

W

van der Molen F, Pot M, 'Swarming. Een militair toekomstconcept?', Militaire Spectator, 2008, volume 177, issue 2, p. 99-108.

W

Pot M, 'Freshwater submerged body decomposition. A pilot study', 2016, not yet accepted for publication.

W

Pot, 'The influence of water on mobil phones submerged in a freshwater environment. A preliminary case study.', 2017, not yet accepted for publication.

Wilt u meer weten over het onderzoek, neem direct contact op met de onderzoeksleider.

Onderzoeksleider

drs. ir. Marco Pot

drs. ir. Marco Pot

Forensisch duikinstructeur

Eigenaar duikschool

Gast docent Van Hall Larenstein

Promovendus Forensische Geneeskunde: Postmortaal interval bij waterlijken van babies en kinderen

Mede-onderzoekers

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht, Universiteit van Maastricht

Forensisch arts, GGD IJsselland