Brandlijken

Het onderzoek

Verschillende onderzoeken

W

Subaerial decomposition in the Netherlands – Outdoor Research Facility

Een meerjarige studie naar bovengrondse ontbinding van kleine kadavers in het Nederlandse klimaat.

De kennis van het patroon en de snelheid van het ontbindingsproces van kleine kadavers is tot op heden nog beperkt. Om die reden is een bovengronds onderzoeksproject gestart naar veranderingen tijdens het ontbindingsproces van relatief kleine lichamen. Met behulp van beoordelingsmatrices wordt de ontbinding aan de buitenlucht in Nederland in kaart gebracht. Hiervoor is een buitenlaboratorium opgezet in samenwerking met de hogeschool Van Hall Larenstein en het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland. Dit onderzoek is internationaal opgezet, de onderzoeksmethodiek is afgestemd op die van de State University of North Carolina en de resultaten worden vergeleken en bevindingen worden multidisciplinair besproken. De onderzoeksfaciliteit biedt de mogelijkheid om over een periode van tenminste 4 jaar onderzoek te doen, waardoor fundamenteel onderzoek mogelijk is. Daarnaast biedt de faciliteit de mogelijkheid om diverse zijprojecten uit te voeren. 

W

The effect of heat on human remains.

Onderzoek naar het effect van hitte op humane stoffelijke resten met als doel het verbeteren van de (forensische) analyse.

Het effect van hitte op het menselijk lichaam is desastreus, als de warmtebron intens genoeg is en de tijd van blootstelling lang genoeg dan bestaat de kans dat er weinig overblijft van het lichaam. Het kan zo zijn dat bij het aantreffen van verbrande stoffelijke resten er vragen ontstaan, zoals; zijn de gevonden resten menselijk, wat was de tijdsduur van blootstelling, zijn de beschadigingen bij leven zijn opgelopen of artefacten van de thermische inwerking en of het mogelijk is om de individu te identificeren. Kennis op het gebied van thermische inwerking op menselijke lichamen is internationaal gezien een niche, door de extreme veranderingen en onderliggende variabelen is het complexe materie, om deze redenen is het van groot belang om de kennis (inter)nationaal te vergroten en dus is dit onderzoeksproject gestart.

Laatste nieuws

Tristan Krap heeft in januari 2020 de BOLK prijs op einde promotieniveau in ontvangst mogen nemen, een prestigieuze prijs voor anatomen in Nederland en België.

Publicaties

Subaerial decomposition in the Netherlands – Outdoor Research Facility

2014

W

Krap, T., Duijst, W. 2014. Tijdstip van overlijden is preciezer te bepalen. Medisch Contact p. 546-548.

2015

W

Krap, T., Duijst, W., De postmortale tijdsbepaling als bewijsmiddel. Expertise en Recht, 2015, v.1, p. 19-25.

W

Krap, T., Meurs, J., Boertjes, J., Duijst, W., "Technical note: Unsafe rectal temperature measurements due to delayed warming of the thermocouple by using a condom. An inssue concerning the estimation of the postmortem interval by using Henßge’s nomogram", Int. J. Legal med., 2015, v. 130(2), p. 447-456.

2017

W

Gelderman, T., Krap, T., Duijst, W., "Het bepalen van het tijdstip van overlijden gebaseerd op ontbinding", Expertise en recht, 2017(4), p. 155-158.

2018

W

Meurs, J., Krap, T., & Duijst, W., "Evaluation of postmortem biochemical markers: Completeness of data and assessment of implication in the field", Science & Justice, 2018.

The effect of heat on human remains.

2012

W

Krap, T., "Changes in human cortical bone due to thermal stress.", Masterthesis, University of Leiden, 2012.

2017

W

Krap, T., Nota, K., Wilk, L. S., van de Goot, F. R., Ruijter, J. M., Duijst, W., & Oostra, R. J., "Luminescence of thermally altered human skeletal remains", International Journal of Legal Medicine, 2017, p 1-13.

W

Krap, T., van de Goot, F. R., Oostra, R. J., Duijst, W., & Waters-Rist, A. L, "Temperature estimations of heated bone: A questionnaire-based study of accuracy and precision of interpretation of bone colour by forensic and physical anthropologists", Legal Medicine, 2017, 29, p. 22-28.

W

Krap, T., van de Goot, F.R.W., Duijst, W., "Levend of dood verbrand?", Expertise en recht, 2018(1), p. 12-22.

Wilt u meer weten over het onderzoek, neem direct contact op met de onderzoeksleider.

Onderzoeksleider

Drs. ing. T. Krap

Drs. ing. T. Krap

Fysisch en forensisch Anthropoloog

Docent Forensic Science.
Promovendus Forensische Tafonomie en Antropologie

Mede-onderzoekers

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Prof. Mr. dr. W.L.M.J. Duijst

Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht, Universiteit van Maastricht

Forensisch arts, GGD IJsselland

Tamara Gelderman

Tamara Gelderman

Forensisch arts in opleiding, GGD IJsselland

Promovendus Forensische Geneeskunde: Ontbinding