Afgeronde Projecten

Overlijden in detentie

Welke verplichtingen hebben overheden die zijn gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om overlijden van gedetineerden te voorkomen? Wat dienen overheden op grond van dit verdrag te doen om effectief onderzoek te verrichten wanneer een gedetineerde overlijdt? Deze vragen heeft Eveline Thoonen onderzocht in haar proefschrift. De promotie vond plaats op maandag 23 oktober 2017.

Onderzocht werd of het Nederlandse juridische kader waarborgen bevat om aan voornoemde verdragsverplichtingen te voldoen. Specifieke onderwerpen die aan de orde komen zijn zorg in detentie en conflicterende belangen rondom end of life decisions van gedetineerden zoals de weigering van medische behandeling, honger- en dorststaking, suïcide en euthanasie.

Idee voor onderzoek?